หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรร ...
2022-12-27 09:00:15
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสาย ...
2022-12-27 08:58:36
ข่าวย้อนหลัง