หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564

admin smphd
2021-09-27 16:05:21


วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์