หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม

admin smphd
2022-12-27 08:58:36

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3729 อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

#SSRU #CIMSSRU 

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th