หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565

admin smphd
2022-12-27 09:00:15วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 

พีชญาณัท  : รายงาน

ชนะอัญญ์ : ถ่ายภาพ 

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #prssru #CIM